Showing 1–9 of 13 results

Show sidebar
Hiển thị 9 24 36

Bộ cứu hộ thang máy 1 pha AP610-ARD, sử dụng cho động cơ 2.2kW

 • Đấu nối cực kỳ đơn giản với 1 pha vào 220VAC/50Hz, 1 pha ra 220VAC/50Hz và 1 tín hiệu báo cứu hộ xong.
 • Công nghệ inverter PWM tạo điện áp 1 pha sin chuẩn 220VAC/50Hz
 • Tương thích với tất cả biến tần: Fuji Frenic Lift, Yaskawa L1000A, Emerson Unidrive SP,…. và tất cả hệ thống điều khiển. 
 • Chế độ bảo vệ tối ưu cho thiết bị.
 • Thang máy chạy cứu hộ cực kỳ êm ái nhờ VVVF

Bộ cứu hộ thang máy 1 pha AP615-ARD, Nhãn hiêu Apollo

 • Đấu nối cực kỳ đơn giản với 1 pha vào 220VAC/50Hz, 1 pha ra 220VAC/50Hz và 1 tín hiệu báo cứu hộ xong.
 •     Công nghệ inverter PWM tạo điện áp 1 pha sin chuẩn 220VAC/50Hz
 •     Tương thích với tất cả biến tần: Fuji Frenic Lift, Yaskawa L1000A, Emerson Unidrive SP,…. và tất cả hệ thống điều khiển.
 •     Chế độ bảo vệ tối ưu cho thiết bị.
 •     Thang máy chạy cứu hộ cực kỳ êm ái nhờ VVVF

Bộ cứu hộ thang máy 1 pha AP620-ARD, Nhãn hiệu Apollo

 •  Đấu nối cực kỳ đơn giản với 1 pha vào 220VAC/50Hz, 1 pha ra 220VAC/50Hz và 1 tín hiệu báo cứu hộ xong.
 •     Công nghệ inverter PWM tạo điện áp 1 pha sin chuẩn 220VAC/50Hz
 •     Tương thích với tất cả biến tần: Fuji Frenic Lift, Yaskawa L1000A, Emerson Unidrive SP,…. và tất cả hệ thống điều khiển.
 •     Chế độ bảo vệ tối ưu cho thiết bị.
 •     Thang máy chạy cứu hộ cực kỳ êm ái nhờ VVVF

Bộ cứu hộ thang máy 1 pha AP630-ARD, Nhãn hiệu Apollo

 • Đấu nối cực kỳ đơn giản với 1 pha vào 220VAC/50Hz, 1 pha ra 220VAC/50Hz và 1 tín hiệu báo cứu hộ xong.
 • Công nghệ inverter PWM tạo điện áp 1 pha sin chuẩn 220VAC/50Hz
 • Tương thích với tất cả biến tần: Fuji Frenic Lift, Yaskawa L1000A, Emerson Unidrive SP,.... và tất cả hệ thống điều khiển.
 • Bộ cứu hộ thang máy 1 pha AP630 có chế độ bảo vệ tối ưu cho thiết bị.
 • Thang máy chạy cứu hộ cực kỳ êm ái nhờ VVVF

Bộ cứu hộ thang máy 3 pha ARD10, nhãn hiệu Apollo

 •   Đấu nối cực kỳ đơn giản với 3 pha vào 380VAC/50Hz, 3 pha ra 380VAC/50Hz và 1 tín hiệu báo cứu hộ xong.
 •     Tương thích với tất cả biến tần: Mitsubishi, Fuji, Yaskawa,…. và tất cả hệ thống điều khiển
 •    Bộ cứu hộ thang máy 3 pha ARD10 có chế độ bảo vệ tối ưu cho thiết bị.
 •     Thang máy chạy cứu hộ cực kỳ êm ái nhờ VVVF

Bộ cứu hộ thang máy 3 pha ARD15, Nhãn hiệu Apollo

Đấu nối cực kỳ đơn giản với 3 pha vào 380VAC/50Hz, 3 pha ra 380VAC/50Hz và 1 tín hiệu báo cứu hộ xong. Tương thích với tất cả biến tần: Mitsubishi, Fuji, Yaskawa,…. và tất cả hệ thống điều khiển Bộ cứu hộ thang máy 3 pha ARD15 có chế độ bảo vệ tối ưu cho thiết bị. Thang máy chạy cứu hộ cực kỳ êm ái nhờ VVVF

Bộ cứu hộ thang máy 3 pha ARD25, nhãn hiệu Apollo

Đấu nối cực kỳ đơn giản với 3 pha vào 380VAC/50Hz, 3 pha ra 380VAC/50Hz và 1 tín hiệu báo cứu hộ xong. Tương thích với tất cả biến tần: Mitsubishi, Fuji, Yaskawa,…. và tất cả hệ thống điều khiển Bộ cứu hộ thang máy 3 pha ARD25 có chế độ bảo vệ tối ưu cho thiết bị. Thang máy chạy cứu hộ cực kỳ êm ái nhờ VVVF

Bộ cứu hộ thang máy 3 pha ARD30, Nhãn hiệu Apollo

 •     Đấu nối cực kỳ đơn giản với 3 pha vào 380VAC/50Hz, 3 pha ra 380VAC/50Hz và 1 tín hiệu báo cứu hộ xong.
 •     Tương thích với tất cả biến tần: Mitsubishi, Fuji, Yaskawa,…. và tất cả hệ thống điều khiển
 •     Bộ cứu hộ thang máy 3 pha ARD30 có chế độ bảo vệ tối ưu cho thiết bị.
 •     Thang máy chạy cứu hộ cực kỳ êm ái nhờ VVVF

Bộ cứu hộ thang máy 3 pha ARD40, Nhãn hiệu Apollo

 • Đấu nối cực kỳ đơn giản với 1 pha vào 220VAC/50Hz, 1 pha ra 220VAC/50Hz và 1 tín hiệu báo cứu hộ xong.
 •     Công nghệ inverter PWM tạo điện áp 1 pha sin chuẩn 220VAC/50Hz
 •     Tương thích với tất cả biến tần: Fuji Frenic Lift, Yaskawa L1000A, Emerson Unidrive SP,…. và tất cả hệ thống điều khiển.
 •     Chế độ bảo vệ tối ưu cho thiết bị.
 •     Thang máy chạy cứu hộ cực kỳ êm ái nhờ VVVF