Showing 1–9 of 11 results

Show sidebar
Hiển thị 9 24 36

Bộ nạp ắc quy tự động Apollo 12V 10A, AC1210A

 • Bộ nạp ắc quy tự động hoàn toàn, tự ngắt khi đầy.
 • Dùng với ắc quy từ 50-100Ah.
 • Chế độ sạc 3 giai đoạn, giúp tăng tuổi thọ ắc quy.
 • Bảo hành: 12 tháng.

Bộ nạp ắc quy tự động Apollo 12V 15A, AC1215A

 • Bộ nạp ắc quy tự động hoàn toàn, tự ngắt khi đầy.
 • Dùng với ắc quy từ 50-150Ah.
 • Chế độ sạc 3 giai đoạn, giúp tăng tuổi thọ ắc quy.
 • Bảo hành: 12 tháng.

Bộ nạp ắc quy tự động Apollo 12V 20A, AC1220A

 • Bộ nạp ắc quy tự động hoàn toàn, tự ngắt khi đầy.
 • Dùng với ắc quy từ 100-200Ah.
 • Chế độ sạc 3 giai đoạn, giúp tăng tuổi thọ ắc quy.
 • Bảo hành: 12 tháng.

Bộ nạp ắc quy tự động Apollo 12V 30A, AC1230A

 • Bộ nạp ắc quy tự động hoàn toàn, tự ngắt khi đầy.
 • Dùng với ắc quy từ 50-300Ah.
 • Chế độ sạc 3 giai đoạn, giúp tăng tuổi thọ ắc quy.
 • Bảo hành: 12 tháng.

Bộ nạp ắc quy tự động Apollo 12V 5A, AC1205A

 • Bộ nạp ắc quy tự động hoàn toàn, tự ngắt khi đầy.
 • Dùng với ắc quy từ 20-50Ah.
 • Chế độ sạc 3 giai đoạn, giúp tăng tuổi thọ ắc quy.
 • Bảo hành: 12 tháng.

Bộ nạp ắc quy tự động Apollo 24V 10A, AC2410A

 • Bộ nạp ắc quy tự động hoàn toàn, tự ngắt khi đầy.
 • Dùng với ắc quy từ 50-100Ah.
 • Chế độ sạc 3 giai đoạn, giúp tăng tuổi thọ ắc quy.
 • Bảo hành: 12 tháng.

Bộ nạp ắc quy tự động Apollo 24V 15A, AC2415A

 • Bộ nạp ắc quy tự động hoàn toàn, tự ngắt khi đầy.
 • Dùng với ắc quy từ 50-150Ah.
 • Chế độ sạc 3 giai đoạn, giúp tăng tuổi thọ ắc quy.
 • Bảo hành: 12 tháng.

Bộ nạp ắc quy tự động Apollo 24V 20A, AC2420A

 • Bộ nạp ắc quy tự động hoàn toàn, tự ngắt khi đầy.
 • Dùng với ắc quy từ 100-200Ah.
 • Chế độ sạc 3 giai đoạn, giúp tăng tuổi thọ ắc quy.
 • Bảo hành: 12 tháng.

Bộ nạp ắc quy tự động Apollo 24V 30A, AC2430A

 • Bộ nạp ắc quy tự động hoàn toàn, tự ngắt khi đầy.
 • Dùng với ắc quy từ 50-300Ah.
 • Chế độ sạc 3 giai đoạn, giúp tăng tuổi thọ ắc quy.
 • Bảo hành: 12 tháng.