Hiển thị một kết quả duy nhất

Show sidebar
Hiển thị 9 24 36
ac-quy-vision-12v-12ah-cp12120
Đóng

Ắc quy Vision 12V 12Ah, CP12120

 • Công nghệ Ắc quy viễn thông khô kín khí không cần bảo dưỡng.
 • Chuyên dùng cho: Bộ lưu điện, UPS, các thiết bị viễn thông, thiết bị mạng...
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng.
Đóng

Ắc quy Vision 12V 17Ah, CP12170E-X

 • Công nghệ Ắc quy viễn thông khô kín khí không cần bảo dưỡng.
 • Chuyên dùng cho: Bộ lưu điện, UPS, các thiết bị viễn thông, thiết bị mạng...
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng.
ac-quy-vision-12v-24ah-6fm24-x
Đóng

Ắc quy Vision 12V 24Ah, 6FM24E-X

 • Công nghệ Ắc quy viễn thông khô kín khí không cần bảo dưỡng.
 • Chuyên dùng cho: Bộ lưu điện, UPS, các thiết bị viễn thông, thiết bị mạng...
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng.
ac-quy-vision-12v-40ah
Đóng

Ắc quy Vision 12V 40Ah, 6FM40E-X

 • Công nghệ Ắc quy viễn thông khô kín khí không cần bảo dưỡng.
 • Chuyên dùng cho: Bộ lưu điện, UPS, các thiết bị viễn thông, thiết bị mạng…
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng.
Ắc quy Vision 12V 55Ah, 6FM55E-X
Đóng

Ắc quy Vision 12V 55Ah, 6FM55E-X

 • Công nghệ Ắc quy viễn thông khô kín khí không cần bảo dưỡng.
 • Chuyên dùng cho: Bộ lưu điện, UPS, các thiết bị viễn thông, thiết bị mạng…
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng.
Ắc quy Vision 12V 5Ah, CP1250
Đóng

Ắc quy Vision 12V 5Ah, CP1250

 • Công nghệ Ắc quy viễn thông khô kín khí không cần bảo dưỡng.
 • Chuyên dùng cho: Bộ lưu điện, UPS, các thiết bị viễn thông, thiết bị mạng...
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng.
ac-quy-vision-12v-7ah-cp1270
Đóng

Ắc quy Vision 12V 7Ah, CP1270

 • Công nghệ Ắc quy viễn thông khô kín khí không cần bảo dưỡng.
 • Chuyên dùng cho: Bộ lưu điện, UPS, các thiết bị viễn thông, thiết bị mạng...
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng.
ac-quy-vision-12v-9ah-cp1290
Đóng

Ắc quy Vision 12V 9Ah, CP1290

 • Công nghệ Ắc quy viễn thông khô kín khí không cần bảo dưỡng.
 • Chuyên dùng cho: Bộ lưu điện, UPS, các thiết bị viễn thông, thiết bị mạng...
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng.