Dịch vụ bảo trì Bộ lưu điện UPS

UPS là thiết bị đảm bảo hoạt động bảo về tải trong sự cố bất ngờ, do đó độ tin cậy của hệ thống là yếu tố sống còn để bảo vệ thiết bị tải, bảo dưỡng UPS thường xuyên, đúng qui trình, với kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, thiết bị kiểm tra chuyên dụng nhằm phát hiện những sự cố tiềm tàng nguy hiểm đến hệ thống, hạn chế việc phải sửa chữa sự cố bất ngờ với Bộ Lưu Điện. Bên cạnh đó còn có bảo dưỡng UPS (bộ lưu điện) còn kéo dài được tuổi thọ của ắc qui và hệ thống Bộ Lưu Điện.

 

Đọc tiếp